Řešení 3 - IFRAME na privilegované doméně zpět

Video, které je samo o sobě na portálu chráněné, bude v případě vložení IFRAME do stránek ze seznamu povolených domén tuto ochranu ignorovat a spustí se, na základě předpokladu, že na příslušných stránkách je uživatel již autorizován.

Ukázka - chráněné video na doméně demo.videoadmin.eu, která mezi privilegované domény NEpatří (je potřeba testovat ODHLÁŠEN od portálu medicalmedia.eu):

Ukázka - stejné video na doméně FMM.CZ, která mezi privilegovanými doménami pro portál medicalmedia.eu (dočasně) je.

Seznam těchto povolených domén evidujeme pro každý portál zvlášť.