Řešení 4 - videoadmin-iframe.js zpět

Skript vkládá dynamicky správný IFRAME místo odkazu.

<a class="videoadmin-eu" href="#" data-video="490" data-width="640" data-height="360">...</a>

Nastavení jsou definovány pomocí atributů - data-video, data-width, data-height

...

Zpětná kompatibilita - šířka a výška může být definována CSS, ID videa přečteme z odkazu v atributu HREF

<a class="videoadmin-eu" href="#1644-2" style="height: 360px; width: 640px">...</a>

...